Peugeot – Grand Auto

Zamjena rashladne tečnosti motora

Zadatak rashladne tečnosti motora, odnosno antifriza je održavanje odgovarajuće temperature motora, koja pogonskoj jedinici omogućuje dosezanje odgovarajućih radnih parametara. Nedostatak rashladne tekućine može dovesti do pregrijavanja i kvara motora.

Zakažite zamjenu rashladne tečnosti motora

Zakažite danas i nastavite uživati u bezbrižnoj vožnji sa Peugeotom.