Peugeot – Grand Auto

Optika trapa

Trap automobila je dio koji vam omogućava kretanje u željenom smjeru, odnosno dio koji povezuje točkove sa ostatkom vozila. To je dio gdje se vozilo spaja na kotače i osigurava vožnju u željenom smjeru. Centriranje geometrije vozila ili centriranje trapa je postupak pomoću kojeg se geometrija ovjesa/trapa dovodi u korektan položaj, tako da točkovi budu normalni (okomiti) na podlogu i međusobno paralelni.

Kada je potrebno centriranje?
U slučaju nekog od sljedećih slučajeva:

Zakažite optiku trapa

Zakažite optiku trapa danas i nastavite uživati u bezbrižnoj vožnji sa Peugeotom.